Cenník poskytovaných služieb

Výška ceny úhrady za poskytované sociálne služby je určená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov a VZN TTSK č. 30/2014. Cena za ubytovanie závisí od veľkosti podlahovej plochy  obytnej miestnosti a od počtu klientov na izbe:

 • cena za jednolôžkovú izbu na deň : 1,81 €
 • cena za dvojlôžkovú izbu na jedného klienta na deň : 1,39 €
 • cena za trojlôžkovú izbu jedného klienta na deň: 1,36 €

Cena za stravovanie

určuje sa podľa druhu stravy a podľa počtu odobratých jedál
výška ceny za racionálnu stravu na deň : 3,52 €
výška ceny za diabetickú stravu na deň : 4,16 €

Cena za odkázanosť

Stanovuje sa na základe stupňa odkázanosti:
IV. stupeň  - 1,40 €/deň
V.  stupeň  - 1,86 €/deň
VI. stupeň -  2,33 €/deň

Cena za pranie, upratovanie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva

výška ceny  - 0,17 €/deň.

Klientovi sa poskytuje bežné upratovanie obytnej miestnosti 1x denne, pranie a žehlenie osobného vybavenia 1x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1x za 14 dní a bežná údržba bielizne podľa potreby. Celková suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení v príslušnom kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu súm úhrad za stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby vypočítaných za príslušný kalendárny mesiac.

Výška mesačnej úhrady za pobyt sa pohybuje v rozmedzí od 200 € - 255 €.

Nadštardantné služby:

Zariadenie môže vykonávať, zabezpečovať a utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon neupravuje, ale ktoré zvyšujú kvalitu života v zariadení. Platby sú upravené samostatnou zmluvou medzi zariadením a klientom. Medzi tieto činnosti patrí používanie vlastného elektrospotrebiča. Platba za používanie vlastného elektrospotrebiča je v súlade s VZN TTSK  č. 30/2014 Čl. 7.

Mesačné poplatky za používanie vlastného elektrospotrebiča:

 1. 1,00 € za užívanie vlastného TV prijímača
 2. 2,32 € za užívanie vlastnej chladničky
 3. 1,00 € za užívanie vlastnej žehličky
 4. 1,00 € za užívanie vlastnej mikrovlnej rúry
 5. 1,00 € za užívanie vlastnej rýchlovarnej kanvice
 6. 1,00 € za užívanie vlastného rádiomagnetofónu / CD alebo DVD prehrávača/
 7. 1,00 € za užívanie vlastnej nabíjačky na mobilný telefón
 8. 1,00 € za užívanie vlastného osobného počítača alebo notebooku
 9. 2,00 € za užívanie vlastného prenosného ventilátora
 10. 2,00€ za užívanie vlastného prenosného ohrievača
 11. 2,00 € za užívanie vlastnej klimatizačnej jednotky
 12. 5,00 € za užívanie vlastného elektrického invalidného vozíka / nabíjanie batérie/
 13. 0,50 €za užívanie každého iného ďalšieho elektrospotrebiča.