Duchovné potreby

Zariadenie rešpektuje slobodu myslenia, náboženského vyznania a viery každého klienta.

Na saturáciu duchovných potrieb je v zariadení vytvorená kaplnka Božieho milosrdenstva, v ktorej sa každú sobotu koná slávnostná liturgia. Pravidelne sa u imobilných i mobilných klientov vykonáva Sviatosť zmierenia.  Vysvätená  kaplnka je určená nielen pre klientov ale aj pre širšiu komunitu.

Kaplnka DSS Sereď