Informovanosť PSS

Pani riaditeľka zariadenia Mgr. Milada Floriánová pravidelne informuje prijímateľov sociálnych služieb o aktuálnej situácii, opatreniach spojených so situáciou v rámci COVID-19. Trpezlivo vysvetľuje, povzbudzuje, podporuje a oboznamuje PSS o dôležitých faktoch a súvislostiach týkajúcich sa života v zariadení.