Vychádzky PSS

Prijímatelia sociálnych služieb prežili spolu s inštruktormi sociálnej rehabilitácie príjemný deň pri spoločnej vychádzke do mesta spojenej s občerstvením. Aj napriek nutnosti dodržiavania hygienických opatrení sa PSS tešili zo zmeny prostredia a inej obohacujúcej formy trávenia voľného času.