Hodová slávnosť

Dňa 13.08.2020 sa uskutočnila v zariadení Čepeňská hodová oslava, ktorá prislúcha k sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Pani riaditeľka zariadenia Mgr. Floriánová Milada privítala PSS zo všetkých oddelení, ktorí využili príjemné počasie na relaxáciu a možnosť zažiť originálne spestrenie dňa hudbou, tancom, konverzáciou, programom, občerstvením. Výborným doplnením boli hudobno-spevácke vystúpenia PSS , ktoré si  pre tento hodový deň pripravili.

Bola to však i ojedinelá príležitosť slávnostného „otvorenia“ nového, priestranného a pohodlného altánku, zabezpečeného aj vďaka podpore darcov  2% na o.z. Slnko Jesene. Darované finančné prostriedky, boli využité na zlepšenie kvality života ich príbuzných.Srdečne ďakujeme a spoločne sa tešíme, že v týchto horúcich dňoch majú PSS možnosť byť na čerstvom vzduchu a zostávajú chránení pred intenzívnym slnečným žiarením. Poskytuje príležitosti na spoločné stretnutia, komunikáciu v príjemnom prostredí, či na pravidelné využívanie pri organizovaní spoločných akcií, činností, podujatí, ktoré prispievajú k zmene stereotypu, k zlepšeniu nálady a navodeniu pozitívnej atmosféry.

Ďakujeme