Cvičenie s PSS

Prijímatelia sociálnych služieb sa opäť aktivizujú v menších skupinách v rámci nácviku pohybu, kde si v primeranej a individuálnej forme na jednotlivých oddeleniach v kolektíve precvičia časti tela, zaspievajú pieseň, porozprávajú a osviežujúco spestria deň.