O nás

„Ako starnem, dávam stále menší pozor na to, čo ľudia hovoria. Jednoducho sa pozerám na to, čo robia.“
Andrew Carnegie

My všetci sa v priebehu jednej sekundy môžeme stať ľuďmi, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Okrem telesnej starostlivosti je dôležitá pomoc duševná, ľudské slovo podané v správnej chvíli, pomoc blížnemu v jeho starobe, pomoc prekonať jeho pocit ťaživej samoty a beznádeje.

Starobu by sme nemali brať ako chorobu, ale ako neodlučiteľnú súčasť našej existencie. Človek v mladosti robí všetko, aby mal pre koho žiť, aby v starobe neostal sám a opustený...

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď sa nachádza v časti Sereď – Dolný Čepeň s rozsiahlym parkovým pozemkom. Ide o kombinované zariadenie, t.j. pre seniorov a DSS pre dospelých, ktoré zabezpečuje komplexnú starostlivosť so 60-timi zamestnancami 115-tim klientom so širokým spektrom diagnóz.

   Pavilón A Okolie DD a DSS Okolie pred hlavnou budovou DD a DSS