Naše tvorivé dielne

Naši klienti sa v týždni pravidelne stretávajú v tvorivých dielňach, ktorých zámerom je ich sebarealizácia a využitie ich funkčného potenciálu. Venujú sa komunikácií, posilňovaniu a udržiavaniu pracovných zručností. Aktivity sú rôznorodé a prispôsobené zdravotnému stavu, potrebám a osobnosti klienta. Prostredníctvom pomôcok si precvičujú jemnú motoriku, venujú sa kognitívnym cvičeniam, vytvárajú ručné práce s využitím rôzneho materiálu, ktoré sa prezentujú na výstavách a trhoch. Činnosti sú doplnené o čítanie zaujímavostí o ľudskom tele, faune, flóre, tradíciách a spoločenskom prehľade. Individuálny prístup pracovníkov sociálno-terapeutického úseku a zapojenie každého jednotlivca je podstatným atribútom na zvýšenie klientovej sebestačnosti a samostatnosti.

Klienti v tvorivých dielňach
Klienti v tvorivých dielňach
Klienti v tvorivých dielňach
Klienti v tvorivých dielňach