Svetový deň chorých v zariadení DD a DSS pre dospelých v Seredi

V utorok 11.02.2020 p. riaditeľka zariadenia Mgr.Milada Floriánová  zabezpečila pri príležitosti Svetového dňa chorých pre prijímateľov sociálnych služieb z DD a DSS pre dospelých sviatosť pomazania chorých a slúženie svätej omše v kaplnke Božieho milosrdenstva, ktorá sa nachádza v zariadení v Seredi.

Saturácia duchovných potrieb je podstatným prvkom v živote jednotlivých klientov. Dôstojný pán podľa záujmu a potrieb navštívil na všetkých oddeleniach i imobilných obyvateľov na izbách, kde prijali sviatosť a následne sa uskutočnilo i slávenie spoločnej omše.

 Sociálno-terapeutický úsek