Veľkonočný pozdrav klientov

Veľkonočné sviatky sú sviatky nádeje a lásky, tento rok ich netradične budú sláviť naši klienti v zariadení bez príbuzných, známych a priateľov. Touto cestou by ich klienti chceli pozdraviť s nádejou, že sa skoro táto ťažká situácia pre nás všetkých skončí.

Drahí naši príbuzní, srdečne Vás pozdravujeme, nakoľko nemôžme sa momentálne osobne stretnúť, chceme Vás touto cestou pozdraviť a popriať Vám príjemne, požehnané sviatočné dni a dúfame, že sa skoro stretneme aj osobne.

Fotogaléria: