Novinky

Rozsiahly altánok v zariadení sa teší využitiu, ktorý  pozitívne vplýva na organizáciu a využitie dní, kedy sa prispôsobujeme možnostiam pohybu prijímateľov.

Zverejnené: 28.9.2020

Vďaka úsiliu pani riaditeľky zariadenia Mgr. Milady Floriánovej sa uskutočnil 14.

Zverejnené: 28.9.2020

Prijímatelia sociálnych služieb sa opäť aktivizujú v menších skupinách v rámci nácviku pohybu, kde si v primeranej a individuálnej forme na jednotlivých oddeleniach v kolektíve precvičia časti tela,

Zverejnené: 28.9.2020

Pages