Novinky

Prijímatelia sociálnych služieb nadväzujú a udržujú kontakt so svojimi blízkymi v rámci viacerých možností, na požiadavku klientky zo špecializovaného oddelenia sme k sviatku jej sestry, ktorá žije v

Zverejnené: 28.9.2020

Prijímatelia si hľadajú možnosti aktívneho a účelového využitia voľného času.

Zverejnené: 28.9.2020

Prijímatelia sociálnych služieb sú aktívni aj v rôznorodých činnostiach, na izbách, v priestoroch areálu zariadenia či  v altánku stretávajú a venujú činnostia

Zverejnené: 28.9.2020

Pages