Novinky

Prijímatelia sociálnej služby sa v hojnom počte zapojili do pravidelného zveľadenia exteriéru zariadenia, tentokrát so zámerom pripraviť rozsiahly areál na Športové hry.

Zverejnené: 28.9.2020

Dňa 13.08.2020 sa uskutočnila v zariadení Čepeňská hodová oslava, ktorá prislúcha k sviatku Nanebovzatia Panny Márie.

Zverejnené: 19.8.2020

Prijímatelia sociálnych služieb prežili spolu s inštruktormi sociálnej rehabilitácie príjemný deň pri spoločnej vychádzke do mesta spojenej s občerstvením.

Zverejnené: 14.8.2020

Pages