Novinky

Pani riaditeľka zariadenia Mgr.

Zverejnené: 14.8.2020

Jednotlivé aktivity na oddeleniach sú využívané na všetkých troch pavilónoch a zvolené na základe zdravotného stavu, záu

Zverejnené: 14.8.2020

Vedenie zariadenia zabezpečilo aj rehabilitačného pracovníka, ktorý realizuje na každom oddelení odborné, individuálne postupy pri danom PSS ako napríklad pohybové cvičenia, vertikalizáciu, nácvik po

Zverejnené: 14.8.2020

Pages