História

  • Domov dôchodcov bol odovzdaný do prevádzky 2. augusta 1972, jednalo sa o účelovo stavanú prízemnú budovu, ktorá bola rozdelená na štyri pavilóny pre 125 obyvateľov.
  • Absenciou zariadenia pre mentálne postihnutých dospelých v okrese Galanta v domove dôchodcov zriadili 10.10.1990 oddelenie  so zvýšeným psychiatrickým dohľadom s kapacitou 40 miest, výlučne pre ženy.
  • V roku 2002 sa zariadenie pretransformovalo na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých.
  • Od 01.07.2002 zriaďovateľom zariadenia je Trnavský samosprávny kraj.
  • V roku 2015 sa kapacita zariadenia znížila na 115 klientov.
  • Od 01.06.2016 sa rozšírila forma poskytovanej služby o špecializované zariadenie.
  • V súčasnosti v zariadení sa poskytujú tieto druhy a formy sociálnej služby: domov sociálnych služieb s kapacitou 45 miest, zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 miest a špecializované zariadenie s kapacitou 30 miest.

Riaditelia

Ján Horváth 1972 – 1979
Ján Slaninka 1979 – 1982
Michal Kiradžiev 1982 – 1984
Dorota Burianová 1984 – 1997
Mgr. Anna Krčmáriková 1997 – 2012
Mgr. Marta Némethová 2012 – 2019
Mgr. Milada Floriánová 2019