História

  • Domov dôchodcov bol odovzdaný do prevádzky 2. augusta 1972, jednalo sa o účelovo stavanú prízemnú budovu, ktorá bola rozdelená na štyri pavilóny pre 125 obyvateľov.
  • Absenciou zariadenia pre mentálne postihnutých dospelých v okrese Galanta v domove dôchodcov zriadili 10.10.1990 oddelenie  so zvýšeným psychiatrickým dohľadom s kapacitou 40 miest, výlučne pre ženy.
  • V roku 2002 sa zariadenie pretransformovalo na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých.
  • Od 01.07.2002 zriaďovateľom zariadenia je Trnavský samosprávny kraj.
  • V roku 2015 sa kapacita zariadenia znížila na 115 klientov.
  • Od 01.06.2016 sa rozšírila forma poskytovanej služby o špecializované zariadenie.
  • V súčasnosti v zariadení sa poskytujú tieto druhy a formy sociálnej služby: domov sociálnych služieb s kapacitou 45 miest, zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 miest a špecializované zariadenie s kapacitou 30 miest.

Riaditelia

1972 – 1979   Ján Horváth
1979 – 1982   Ján Slaninka
1982 – 1984   Michal Kiradžiev
1984 – 1997   Dorota Burianová
1997 – 2012   Mgr. Anna Krčmáriková
2012 – 2019   Mgr. Marta Némethová
2019                 Mgr. Milada Floriánová