Kontakt

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých
Dolnočepenská 1620/27
926 00 Sereď

Web:     http://www.ddadsssered.sk
e-mail: 
tel.č.:     031/789 49 32, 031/789 49 33 – ústredňa