Kontakt

DD a DSS pre dospelých v Seredi
Dolnočepenská 1620/27
926 00  Sereď
Tel: 031/789 49 33
Email :
IČO: 309 966 78
DIČ : 2021018373
Výdavkový účet č. ú. : SK 31 8180 0000 0070 0049 1366
Darovací účet č. ú. : SK 50 8180 0000 0070 0049 1606

 

Mgr. Milada Floriánová
Riaditeľka
Tel: 031/789 49 33
Mobil : 0904 849 971
Email :

Mgr. Ľubica Trojáková
Vedúca zdravotného úseku
Tel : 031/789 49 33
Mobil : 0911 718 774
Email:

Mgr. Denisa Mráziková
Sociálna pracovníčka
Tel : 031/789 49 33
Mobil : 0903 562 461
Email:

Mgr. Ľubomíra Podoláková
Sociálna pracovníčka
Tel : 031/789 49 33
Mobil : 0903 562 461
Email :