Aktivity klientov

Klienti na základe svojich záujmov, schopností a preferencií sú aktívni v rozmanitých činnostiach, ktoré ich bavia a napĺňajú. Účelové využitie voľného času prináša radosť v procese tvorby, posilňuje sociálne väzby a celkovú spokojnosť, sebarealizáciu a pozitívne zážitky.

Fotogaléria: