Aktivizácia PSS

Jednotlivé aktivity na oddeleniach sú využívané na všetkých troch pavilónoch a zvolené na základe zdravotného stavu, záujmu, potrieb.Vykonávajú sa na izbách klientov, v areáli, v spoločenských miestnostiach.  Aspektom práce je komplexný a pokojný prístup, validácia, využitie rôznorodých metód a techník. Činnosti sú s PSS vopred prediskutované a vykonávané vo vzájomnej kooperácii. Zámerom je aktívne využitie času, podpora samostatnosti a sebarealizácie, rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť v rámci ich fyzických a psychických možností.