Brigáda v zariadení

21.05.2020 sa uskutočnila spoločná brigáda v rozsiahlom areáli zariadenia. Kolektív zamestnancov i klientov zo všetkých oddelení sa zapojili do úprav plôch a  zveľaďovania prostredia. Pani riaditeľka zariadenia Mgr. Milada Floriánová zabezpečila chutné občerstvenie pre všetkých zúčastnených. Ďakujeme za úsilie a zapojenie v rámci schopností a možností každého jednotlivca.