Darovanie 2 % o.z. Slnko jesene pri DD a DSS pre dospelých

Vážený rodinný príslušník,

Dovoľujem si Vás prostredníctvom listu osloviť s požiadavkou a zároveň i prosbou ohľadne poukázania 2 % z daní na občianske združenie pri DD a DSS pre dospelých na Dolnočepeňskej ulici. Prostredníctvom týchto finančných prostriedkov chceme zlepšiť kvalitu života vašim rodinným príslušníkom, ktorých ste nám zverili do starostlivosti.

Založili sme občianske združenie o.z. Slnko jesene, ktorého cieľom je za pomoci širokej, občianskej, odbornej verejnosti skvalitniť životnú úroveň klientov žijúcich v zariadení a to podporovaním aktivít súvisiacich s adaptáciou, sebarealizáciou a relaxáciou.

Ďakujeme vám za prejavenú  dôveru.  V praxi využívame stimulačný proces, ktorý je merateľným ukazovateľom a odrazovým faktorom činností našej práce. Dôležitým aspektom sociálnych služieb je spôsob, ako osloviť našich klientov a adekvátne reagovať na ich primárne, sekundárne potreby a záujmy. Prostredníctvom darovania 2% sa vyskytnú možnosti, ako sa jednotlivé plány stanú skutočnosťou.

Zariadenie sa nachádza v areáli s rozsiahlym parkovým pozemkom, naše plány sú v intenciách zveľaďovania prostredia exteriéru, ktorý by slúžil pre vašich blízkych na odpočinok a relax. Radi by sme zabezpečili pre našich klientov oddychový altánok.

Touto cestou vám chcem poďakovať za rozhodnutie darovania finančných prostriedkov, ktoré budú slúžiť na podporu rôznorodých aktivít a celkový rozvoj zariadenia. Súčasťou ďakovného listu sú aj prislúchajúce tlačivá k uplatneniu daru.

Jednotlivé zrealizované činnosti a aktivity budú zverejnené na stránke zariadenia www.ddadsssered.sk.

V prípade záujmu celoročnej podpory o.z Slnka jesene je vám k dispozícii číslo účtu o.z. Slnko jesene - číslo účtu: SK14 0900 0000 0002 0193 2023

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

So srdečným pozdravom a prianím všetkého dobrého zostáva

 

Mgr. Milada Floriánová

 riaditeľka zariadenia