Deň pohody pre seniorov

V rámci Programu Interreg, cezhraničnej spolupráce medzi SR a ČR, sa vo štvrtok 16. júna
2022 konalo spoločné stretnutie nášho zariadenia DD a DSS pre dospelých v Seredi s
Domovom pro seniori Sokolnice - “Deň pohody pre seniorov”.
Úsmev na tvári nám vyčarili deti z MŠ Murgašova so svojim milým vystúpením.
Súčasťou podujatia boli športové hry, v ktorých klienti oboch zariadení súťažili v troch
športových disciplínach - kop loptou do cieľa, hod šípky do terča, chytanie rybičiek.
Taktiež boli pripravené tvorivé dielne, kde klienti zdobili plátenné tašky, plátna a drevené
obrázky s pomocou sociálnych pracovníčok a animátoriek.
Súčasťou podujatia bolo zasadenie prvej ruže našej ružovej aleje pani riaditeľkou Mgr.
Miladou Floriánovou a pánom riaditeľom MVDr. Petrom Nováčkom.
O zábavu sa postarala hudobná skupina Veselí starci. Zamestnanci i klienti oboch zariadení si
spoločne zatancovali na veselé piesne.
Pre veriacich klientov bola odslúžená Svätá omša a veľkú radosť urobila aj návšteva
rodinných príslušníkov, ktorí boli na podujatie pozvaní.
Boli to krásne dva dni plné radosti, zábavy a dobrej energie.
ĎAKUJEME.
Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie

Fotogaléria: 
Otvoriť fotogalériu