Deň rodiny DD a DSS pre dospelých Sereď

Deň rodiny

Dňa 14.12.2019 sa v zariadení DD a DSS pre dospelých v Seredi uskutočnil prvý ročník predvianočného stretnutia s názvom Deň rodiny. Zámerom bolo posilnenie sociálnych väzieb, spoločne strávené chvíle prijímateľov sociálnych služieb s rodinnými príslušníkmi v príjemnej atmosfére v interiéri zariadenia. Riaditeľka zariadenia Mgr. Milada Floriánová privítala prítomných, v príhovore prezentovala  vľúdne , motivujúce slová . Program  na Deň Rodiny pozostával z vystúpení mladých aktívnych študentov z dobrovoľníckej organizácie z mesta Sereď, ktorí si pripravili krásne básne, príhovory, piesne s harmonikou. Spestrením bolo i hudobné vystúpenie kolektívu z Denného centra pre seniorov “Pohoda“. Vianočný príbeh a piesne si pripravili aj obyvatelia Domova. Hostia mali k dispozícií aj výber z občerstvenia i pripravený punč. Pochvalu a uznanie od hostí sa dostalo klientom pri prezentácii výrobkov a dekorácií v pripravenom stánku, ktorí sa pravidelne zúčastňujú rôznorodých aktivít v šiestich tvorivých dielňach zariadenia. Pekným gestom na záver programu bolo poďakovanie hostí p. riaditeľke za starostlivosť a prejavili úctu i rešpekt za náročnú prácu, ktorú vykonávajú pracovníci zariadenia pre ich príbuzných. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na obohacujúcom, plnohodnotnom zážitku plnom pekných pocitov a spomienok.