Desaťboj

Dňa 07. septembra 2017 sa uskutočnil v areáli nášho zariadenia XI. ročník športového podujatia „Seredský desaťboj“, ktorý pozostával zo špecifických disciplín, ktoré preverili um, mušku, koordináciu tela i mysle. Riaditeľka zariadenia Mgr. Marta Némethová privítala a povzbudila klientov zo zariadení TTSK a popriala im veľa zdaru a pekných zážitkov. Kto všetko si zmeral sily v jednotlivých disciplínach? DSS Dolné Saliby, DSS Šintava, DD a DSS Sereď, DSS Senica, DSS Košúty, DSS Zavar a Klub dôchodcov. Pre priblížene spomenieme disciplíny, ktoré zúčastnení absolvovali: hádzanie kruhov, navliekanie krúžkov, hod kockou, zhadzovanie kolíkov, nosenie vody v pohári, papierový slalom, loptičkový hod, vrh guľou, kop do brány, hľadaj.  Klienti iniciatívne a angažovane prekonávali svoje možnosti a užívali si jednotlivé súťažné úlohy s pohodou a úsmevom.

Desaťboj je podujatie, ktoré okrem iného posilňuje medzigeneračné vzťahy. Ukážkou toho bolo i zapojenie detí z materskej školy, ktorí súťažiacich povzbudzovali a konkrétne športové aktivity aj sami vyskúšali.  Vzácnymi hosťami boli viceprimátor mesta Sereď i zastupitelia mestského úradu.

Veľkú radosť a obohacujúci zážitok priniesla aj vzácna návšteva canisterapeutov z Trnavy aj so svojimi tromi psami -borderké kolie, ktoré svojim huncútskym a milým privítaním, nezištným a vrúcnym prejavom, ktoré im je známy, prezentovali ukážku svojich schopností a naučených kúskov. Tieto trénované psy boli priateľské ,nebojácne a spolu so škôlkarmi predviedli šikovnosť a obratnosť s loptičkami, frisbee i nacvičené figúry.

Do športového nasadenia a celého programu hral do tanca a dobrej nálady DJ, ktorý svojimi ľudovými a rytmickými piesňami dotváral pohodovú atmosféru. Kto mal chuť si medzi občerstvením či priateľskými rozhovormi zatancoval na obľúbené melódie.

Po výdatnom obede p. riaditeľka vyzdvihla a pochválila nasadenie všetkých športovcov a vyhlásila jedného víťaza, ktorý si odniesol putovný pohár. Tento rok boli víťazmi DSS Senica. Zagratulovala i ostatným, ktorí si odniesli diplom, krásne ručne vyrobenú zlatú plaketu i sladkú odmenu. Aj tento ročník sa uskutočnila tombola, kde sa losovali žreby v originálnom žrebovacom zariadení. Na koho sa usmialo šťastie, tak si mohol odniesť aj výhru v podobe balíka s prekvapením.

Tento deň prináša výhru všetkým zúčastneným. Pre niekoho sú to nové priateľstvá, pre iného športové aktivity či tanec a tombola.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým zainteresovaným, ktorí sa akoukoľvek činnosťou postarali o originalitu a úroveň  obľúbeného podujatia -Seredský desaťboj.