Fašiangová zábava v zariadení

Vo štvrtok 20.02.2020 sa uskutočnila spoločná oslava fašiangov, čo predstavuje obdobie od Troch kráľov do popolcovej stredy, ktoré je charakteristiské zábavou, hodovaním rôznych pokrmov, veselením i tancovaním. S úsmevom ide život ľahšie a preto sme spoločnými silami pripravili oslávenie tejto tradície.Príjemným prekvapením bol hudobný hosť  - Veselí starci, ktorých zabezpečila pani riaditeľka zariadenia Mgr. Milada Floriánová, ktorí výborne hrali a spievali do tanca a zábavy. Po privítaní a príhovore p.riaditeľky, začala prehliadka a predstavenie všetkých masiek, ktoré boli nápadité a originálne. Zapojili sa prijímatelia sociálnych služieb zo všetkých oddelení ,ale i samotní zamestnanci. Predstavivosti sa medze nekládli a rôznorodosť, nápaditosť masiek prekvapila i samotných hostí. Nechýbali kroje, príjemná nálada, pripravené občerstvenie fánky a šišky, na ktorých si PSS pochutili. Uctiť si tradície, zvyky sú dôležitým prvkom v našich životoch, zdôraznilo sa to aj v pripravenom humornom programe - scénka pochovávanie basy. Porota odmenila všetky zúčastnené masky a vyhlásili víťazov rôznorodých kategórií s balíčkom občerstvenia. Príjemné strávené chvíle v kolektíve zamestnancov a prijímateľmi sociálnych služieb sú dobrou zárukou v posilňovaní sociálnych väzieb, vytváraním pekných spomienok a motiváciou do budúcna.

Sociálno-terapeutický úsek