Fyzioterapeut

Klienti na základe individuálnych potrieb pravidelne vykonávajú špecifické rehabilitačné cvičenia s využitím rôznych pomôcok a techník.