Fyzioterapeut v zariadení

Vedenie zariadenia zabezpečilo aj rehabilitačného pracovníka, ktorý realizuje na každom oddelení odborné, individuálne postupy pri danom PSS ako napríklad pohybové cvičenia, vertikalizáciu, nácvik pohybu, ktoré sú vykonávané v interiéri i v exteriéri.