Informovanosť PSS

Dôležitou súčasťou je aj pravidelné informovanie klientov o novinkách a pravidlách, ktoré sa týkajú života v zariadení. Spätná väzba, zrozumiteľné a doplňujúce usmernenia sú aspektom kvalitnejšieho spolunažívania. Klienti majú možnosť vyjadriť svoje názory, potreby, prípadne výhrady a taktiež spokojnosť, návrhy a rôzne požiadavky.