Karneval v DD a DSS pre dospelých Sereď

                           Karneval v DD a DSS Sereď

 

Dňa 20.02 2020 sa v DD a DSS pre dospelých Sereď konal karneval, na ktorý sme sa všetci veľmi tešili. Bola som členkou poroty spolu s p. Beladičovou – finančnou účtovníčkou a klientom p. Rapantom. Mali sme za úlohu vyhodnotiť masky. Keď sa nám ukázali boli sme spolu so všetkými prítomnými klientami a zamestnancami veľmi milo prekvapení. Moderátorka programu ergoterapeutka p. Zdenka Trubačová nám v krásnej róbe všetky masky jednotlivo predstavovala. Bolo to smiechu a radosti !!! V porote sme mali ťažkú úlohu ohodnotiť masky tak ,aby to bolo spravodlivé.  Hodnotili sme iba masky klientov. Prvú cenu získala skupina masiek s názvom  dedinčania , v ktorej boli zastúpení klienti i zamestnanci  zariadenia. Pochovávali basu a ich scénka bola vynikajúca, v hlavnej úlohe bol pán farár – p.Valentín ,  ktorý túto rolu perfektne zahral. Po vyhodnotení masiek sa všetci spoločne zabávali pri živej hudbe „Veselých starcov“, v ktorej na harmonike krásne hrá manžel našej účtovníčky      p. Hambálkovej . Samozrejme , že sme dostávali chutné občerstvenie a sladkosti . Nemôžem  pri tejto príležitosti nespomenúť tú ,ktorá sa o tento príjemný zážitok postarala. Našu  novú p. riaditeľku Mgr. Floriánovú  alias „Kleopatru „ ktorú nám jesenný vietor privial   01.10 2019 do tohto domova. S jej osobou k nám prišli aj pokoj, porozumenie, starostlivosť a láska. Bolo to cítiť nielen na uvoľnenej a príjemnej atmosfére karnevalu, ale je to cítiť denno-denne. Naša „Kleopatra“ vie byť aj veľmi prísna ,ale ten , kto si svoju prácu vykonáva čestne a zodpovedne ,komu sa chce pracovať , jej prísnosť ocení. Nie nadarmo sa hovorí, že kto chce pracovať , hľadá spôsoby , kto pracovať nechce ,hľadá dôvody!!!  Ja som  s  p. riaditeľkou Floriánovou nadmieru spokojná, mne sa otočil život o 180°,teraz som tu veľmi spokojná .

 Ďakujem v mene všetkých klientov

Mária Mužíková