Kultúrno - spoločenské podujatie

Vďaka angažovanosti pani riaditeľky zariadenia Mgr. Milady Floriánovej sa 18.06. uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie s vystúpením známej speváčky a herečky Gizely Oňovej. Prijímatelia zo všetkých pavilónov sa tešili na tento výnimočný deň. Riaditeľka zariadenia privítala zúčastnených hostí z VÚC TTSK - Mgr. Nagyová Daniela, Piknová Anna, Mgr. Dobišová Erika, Obertová Ľubica a zástupca mesta Bc. Ľubomír Veselický.V príhovore poďakovala všetkým zamestnancom a prijímateľom sociálnych služieb za zvládnutie náročných chvíľ a prekonanie neľahkého, záťažového obdobia počas koronavírusu. Spoločne privítala  očakávaného, významného hosťa - usmievavú pani Gizku. Príval energie, elánu sa pretavil do skvelého, obohacujúceho vystúpenia na zážitok pre všetkých PSS i zamestnancov. Vytvorila príjemnú atmosféru radosti, uvoľnenia a dobrej nálady. Jej ľudský, empatický prístup oslovil mnohých a krásne ľubozvučné piesne rozospievali všetkých divákov. Spevácke vstupy boli striedané s veselými zážitkami, spomienkami, skúsenosťami, kde vyzdvihla potrebu a pestovanie zmyslu pre humor, životný nadhľad i napriek rôznorodým ťažkostiam. Príval energie bol výnimočný. Všestranný hudobný repertoár , dychovky, evergreeny, menšinový žáner rozospieval a roztlieskal nadšené publikum. Pospomínala na zážitky s významnými osobnosťami umeleckého života ako boli pani Magda Paveleková, páni Ivan Krajíček či Gejza Dusík. Vyzdvihla úsmevné príhody, životné skúsenosti, nadhľad, pri ktorom podporila, povzbudila, dodala odvahu do ďalších dní.Celého programu sa zúčastnili i média TV Krea – regionálna televízia a nezávislé internetové noviny Sereďonline.Okrem samotného obohacujúceho programu  pani Gizka darovala každému PSS na spríjemnenie chvíľ a doplnenie zaujímavých informácií časopis Senior magazín, ktorý si hneď so záujmom listovali. Po výnimočnom kultúrnom zážitku sme i my prejavili úctu, vyjadrili vďaku a odovzdali hostke kyticu v mene všetkých zúčastnených prostredníctvom PSS  Mužíkovej. Po skončení vystúpenia sa veselá atmosféra niesla celým zariadením. Prijímatelia mali pripravené i občerstvenie v podobe chutného gulášu a pagáčov.Ďakujeme za sprostredkovanie  originálneho zážitku a spomienok, ktorým zámerom bolo spestrenie chvíľ milým a srdečným slovom a skvelého hudobného vystúpenia, ktoré pani Gizka Oňová predviedla s plným nasadením a entuziazmom.