Medzinárodný deň žien

Medzinárodný Deň žien sa oslavoval aj v našom zariadení. Pani riaditeľka privítala zúčastnených klientov, vyzdvihla ich spoluprácu pri dodržiavaní pravidiel, povzbudila ich do lepšej budúcnosti a v tento výnimočný deň popriala ženám zdravie, šťastie, radosť a silu. Pripravený program na obveselenie pozostával z venovaných, zaspievaných piesní i z úctivých, humorných vinšov, ktorí si pripravili naši páni na znak rešpektu a vďaky. Aj tento rok naši páni obdarovali ženy voňavým kvietkom.