Mikuláš 2018

Dňa 5.12.2018 zavítal do nášho zariadenia Mikuláš so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertami, ktorí začali svoj deň návštevou detičiek materskej školy na Murgašovej ulici.  Svojou prítomnosťou vyčarili úsmev na tvárach detí, ktoré si pre Mikuláša a jeho pomocníkov pripravili pekný program vo forme básni a piesní. Mikuláš ich odmenil sladkou maškrtou, pohladením a vľúdnym slovom.

Ďalšie kroky tejto milej návštevy smerovali do nášho zariadenia, kde v spoločnej jedálni a na jednotlivých oddeleniach, na izbách pri lôžku, navštívili postupne všetkých klientov. Rovnako boli všetci odmenení sladkou maškrtou, povzbudením do ďalších dní a želaním nádherne prežitých nastávajúcich vianočných sviatkov. Na záver pani riaditeľka Mgr. Marta Némethová poďakovala za milú návštevu. S prianím všetkého dobrého do nového roku, hlavne dobrého zdravia, opustil Mikuláš so svojimi pomocníkmi naše zariadenie, aby sa o rok mohli vrátiť zas.

Mikuláš so svojimi pomocníkmi
Návšteva Mikuláša v MŠ na Murgašovej ulici
Návšteva Mikuláša v MŠ na Murgašovej ulici
Návšteva Mikuláša v MŠ na Murgašovej ulici
Návšteva Mikuláša v MŠ na Murgašovej ulici
Návšteva Mikuláša v MŠ na Murgašovej ulici
Návšteva Mikuláša v MŠ na Murgašovej ulici
Mikuláš a klienti nášho zariadenia
Mikuláš a klienti nášho zariadenia
Mikuláš a klienti nášho zariadenia
Mikuláš a klienti nášho zariadenia
Mikuláš a klienti nášho zariadenia
Mikuláš a klienti nášho zariadenia
Mikuláš a klienti nášho zariadenia
Mikuláš a klienti nášho zariadenia
Mikuláš a klienti nášho zariadenia
Mikuláš a klienti nášho zariadenia
Mikuláš a klienti nášho zariadenia
Mikuláš a klienti nášho zariadenia
Mikuláš a klienti nášho zariadenia
Mikuláš a klienti nášho zariadenia
Mikuláš a klienti nášho zariadenia
Mikuláš a klienti nášho zariadenia
Mikuláš a klienti nášho zariadenia
Mikuláš a klienti nášho zariadenia
Pomocníci Mikuláša