Mikuláš a anjel na návšteve MŠ na Murgašovej ulici a v zariadení DD a DSS pre dospelých v Seredi

Aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej COVID -19 si Mikuláš s anjelom našli cestu, aby aj tento rok za dodržiavania hygienických opatrení, potešili klientov v zariadení DD a DSS pre dospelých v Seredi i našich malých priateľov -šikovné deti v MŠ na Murgašovej ulici.

Vrúcne privítanie a úsmev na tvárach boli povzbudivým a dojemným momentom v tejto náročnej dobe. Dnešný sviatočný deň sa niesol v znamení radosti, dobroty, úprimnosti  a láskavosti. Príhovory pani riaditeľky zariadenia Mgr. Milady Floriánovej, Mikuláša a anjela sa niesli v povzbudivom, pochvalnom a v podporujúcom duchu.  Prijímatelia sociálnych služieb potešili svojim vystúpením a nacvičením krásneho, rôznorodého programu, ktorý pozostával z piesní, príbehov, vtipov, divadla, ktorého zámerom bolo vyzdvihnutie dôležitej súčasti spolunažívania, tolerancie, pomoci, pohody a súdržnosti.

Mikuláš obdaril v MŠ deti, v zariadení PSS aj prítomných zamestnancov dobrotami, pretože celý rok boli šikovní, disciplinovaní, dodržiavali pravidlá dezinfekcie, nosenia rúšok či testovania. Podporil ich v konaní dobrých skutkov a v posilnení nádeje do budúcnosti.

Spontánna zábava, tanec, hudba, spokojnosť sa niesli po celom zariadení medzi klientmi ako aj medzi zamestnancami.

Aj v tomto pre nás všetkých  náročnom období sme spoločne prežili krásny deň plný zážitkov, radosti a nádeje, že nás určite čoskoro čaká slobodný život bez obmedzení a odriekania bežných súčasti každodenného života. Tešíme sa na deň kedy sa budú môcť naši klienti slobodne pohybovať bez obavy z nákazy a budú môcť cestovať za svojimi najbližšími, zažívať spoločné stretnutia a chvíle.