Oslavy PSS

Prijímatelia sociálnych služieb sa spoločne radovali z osláv ich jubileí. V kolektíve zablahoželali,  porozprávali sa pri občerstvení, zaspievali a spríjemnili tento výnimočný deň a zachovali si tak príjemnú spomienku. Vzájomná interakcia a posilňovanie sociálnych väzieb sú dôležitým aspektom kvalitnejšieho spolunažívania.