Spomienkový koncert v múzeu holokaustu

Klienti nášho zariadenia sa 2.8.2021 zúčastnili vernisáže a koncertu pri príležitosti pamätného dňa genocídy Rómov počas holokaustu. Záštitu nad výstavou prevzal župan TTSK Jozef Viskupič. Klienti mali príležitosť  dozvedieť sa z výstavy, fotografií, príhovorov zaujímavé informácie a historické fakty ohľadne prenasledovania Rómov v období slovenského štátu. Obohacujúcim zážitkom spojeným s precítením danej tématiky bol inštrumentálny koncert hudobníkov Imricha a Pavla Farkašovcov.