Štrkovecká barónka

Aj tento rok sa  klienti nášho zariadenia zúčastnili v mestskom kultúrnom stredisku v Galante 15. ročníka prehliadky umeleckej tvorivosti s názvom Štrkovecká barónka, ktorej organizátorom je DSS Štrkovec.

Pracovníčky sociálno-terapeutického úseku nacvičili vtipný program s klientmi, ktorí v kostýmoch zahrali na melodickú hudbu humorným spôsobom rôzne role ženy, ktoré zastáva  v dnešnej spoločnosti.

Dôležitou súčasťou tejto akcie je okrem jednotlivých vystúpení aj výstava prác klientov, kde sa prezentujú výrobky zo všetkých tvorivých dielní zariadenia, ktoré sú prístupné verejnosti a ostatným hosťom Štrkoveckej barónky.

Podujatie Štrkovecká barónka sa konala pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zainteresovaným, ktorí sa akoukoľvek činnosťou postarali o originalitu a úroveň  tohto obľúbeného podujatia.

Výrobky z tvorivých dielní
Klienti zariadenia, ktorí nacvičili zábavný program v kostýmoch
Ukážka z vystúpenia klientov
Klienti zariadenia, ktorí nacvičili zábavný program
Odovzdanie ceny pre klientov