Teambuilding SR

V dňoch 24.08.-26.08.2022 sa konal Teambuilding s prednáškou pre zamestnancov v cezhraničnej spolupráci SR a ČR. V stredu sa zamestnanci oboch DSS zúčastnili prednášky na tému „Práca s imobilným klientom“. Vo štvrtok prebiehala prednáška na tému „Aktivizácia a začlenenie imobilného klienta do spoločnosti“. Súčasťou oboch prednášok bol praktický nácvik k téme a následná diskusia. Na záver prebehla analýza teambuildingu, kde sa prediskutoval prínos prednášok a nácvikov pre zamestnancov. Zamestnanci oboch DSS si navzájom budovali vzťahy, vymieňali skúsenosti a odniesli si množstvo nových a zaujímavých poznatkov. Nechýbala ani kávička, dobré jedlo, voľný večerný program a zábava. 

Fotogaléria: 
Otvoriť fotogalériu