Traja Králi v zariadení

Traja Králi v zariadení

Dňa 08.01.2020 sa uskutočnila v átriu zariadenia DD a DSS pre dospelých „trojkráľová obchôdzka“ . Na úvod riaditeľka Mgr. Milada Floriánová privítala prijímateľov sociálnych služieb zaželala šťastný nový rok 2020, zapriala všetko dobré, vyzvala k vzájomnej spolupráci.

 Obyvatelia predviedli trojkráľovu hru – imitáciu návštevy mudrcov pri Ježišovom narodení v Betleheme. V kostýmoch Gašpar, Melichar a Baltazár vzdali poklonu a darovali pri jasličkách Jezuliatku zlato, kadidlo, myrhu. Vystúpenie bolo obohatené o tématické vinše, piesne, novoročné priania. Prijímatelia sociálnych služieb týmto uctením sviatku troch kráľov – Zjavenie Pána spoločne uzavreli vianočné obdobie.