Veľkonočné trhy a prezentácia výrobkov na VÚC v Trnave

Klienti sociálnych služieb v tvorivých dielňach vyrábali krásne, originálne výrobky jarného a veľkonočného motívu. Ďakujeme za aktívne zapojenie, nápaditosť ,ale i prekonávanie zdravotných problémov klientov, kde sa efektívne a tvorivo využívajú schopnosti a potenciál klientov v rámci ich možností a záujmov, spolu s nápaditosťou pracovníčok sociálno-terapeutického úseku.

Prezentácia výrobkov