Veľkonočný pondelok

V spolupráci zariadenia a mesta Sereď sa na Veľkonočný pondelok pre klientov uskutočnil výnimočný a originálny zážitok. Pre potešenie a veselosť za klientmi v tento sviatočný deň zavítali traja maskoti, ktorí v exteriéri, pri hudbe obveselili klientov čakajúcich na balkónoch tancom a gestami. Vystúpenie bolo nečakané, prekvapivé a o to radostnejšie. Program, ktorý predviedli zajac, medveď a kuriatko vyčarilo u klientov z každého oddelenia úsmev, dobrú náladu, smiech a nezabudnuteľnú spomienku. Pani riaditeľka zariadenia, pán primátor Ing. Martin Tomčányi, pán Peter Urbánek, s vedúcou organizačného oddelenia Silviou Adamčíkovou, PhDr. obdarovali každého spomienkovou a chutnou pozornosťou.

Veľmi pekne ďakujeme vedeniu mesta Sereď za vytvorenú príležitosť zažiť veľkonočný pondelok netradične, ale o to veselšie.