Vianočné posedenie zamestnancov DD a DSS pre dospelých Sereď

Vianočné posedenie zamestnancov DD a DSS pre dospelých Sereď

Dňa 20.12.2019 sa na pozvanie pani riaditeľky zariadenia Mgr. Milady Floriánovej uskutočnil vianočný večierok pre všetkých zamestnancov z každého úseku. Spoločne privítala zúčastnených, poďakovala za vykonanú prácu, povzbudila, zdôraznila vzájomnú kooperáciu, predstavila víziu a spoločné ciele do budúcnosti. Pani riaditeľka zabezpečila pre každého zúčastneného balíček s darčekovými predmetmi, ktorý urobil radosť. Pri pripravenom občerstvení sa pracovníci porozprávali, popriali zdravie, úspechy v nasledujúcej spoločnej práci.