Výzdoba prostredia a skrášlenie nášho zariadenia

Prijímatelia sociálnych služieb sa spolupodielali na skrášľovaní okolia v zariadení. Estetickosť exteriéru pohladí oko i dušu. Vo vonkajšom prostredí sa vynímajú zaujímavé skalky, nápadité a originálne dekorácie. Tešíme sa i z rôznorodých druhov kvetinových záhonov. Postupným spoločným úsilím sa vytvorili zaujímavé prírodné dekorácie. Pravidelnou súčasťou udržiavania zveľadených priestorov sa uskutočňujú spoločné brigády, potrebné úpravy, závlaha, skleník. Ďakujeme PSS zo všetkých oddelení, ktorí sa v rámci svojich možností akýmkoľvek spôsobom angažujú pri tvorbe, údržbe, starostlivosti o exteriér v rozsiahlom areáli a tým prispievajú k úhľadnej úprave okolia, ktoré pozitívne pôsobí na stimuláciu ľudských zmyslov.