Vzácni hostia z MŠ na Murgašovej ulici

16.marca sa v DD a v DSS pre dospelých v Seredi uskutočnilo, spoločné ozdobovanie a tvorba veľkonočných symbolov a ozdôb. Klienti sociálnych služieb z jednotlivých pracovných skupín zariadenia ukazovali pomôcky a postup, ako sa konkrétna dekorácia môže vyrobiť. Popritom sa klienti spoločne so žiakmi porozprávali, strávili príjemné chvíle, ukázali svoje schopnosti. Deti  si mohli zobrať nápady ale aj konkrétne výrobky na pamiatku domov. Na záver deti zaspievali krásne piesne. Ďakujeme všetkým zapojeným za príjemný deň a vzájomné obohatenie.

Spoločné tvorenie
Maľovanie a tvorenie
Klienti a deti z MŠ Murgašová
Maľovanie kraslíc
Maľovanie kraslíc
Vytváranie jarnej výzdoby
Vystúpenie detí z MŠ Murgašová