ŽIVOT V NAŠOM ZARIADENÍ

Oznam

Vážení príbuzní, milí priatelia
Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a v záujme ochrany zdravia našich klientov od 06.05.2022 v našom zariadení platia nasledovné opatrenia:

  • Klienti zariadenia budú testovaní antigénovými testami na Covid-19 každé 2 týždne až do odvolania.
  • Návštevy sa povoľujú denne od 09:00 hod. do 14:00 hod. v areáli zariadenia (oddychová zóna, lavičky na posedenie), v prípade nepriaznivého počasia vo vstupnej hale pri recepcii za prísnych epidemiologických opatrení.
  • Dovolenky klientov sú povolené bez obmedzenia.
  • Dovolenky je potrebné individuálne dohodnúť so staničnou sestrou na tel. č. 0911 718774 v čase od 13:00 do 15:00 hod.
  • Vychádzky klientov s rodinnými príslušníkmi sú neobmedzené. Je potrebné nahlásenie deň vopred.
  • Vychádzky klientov sú umožnené denne v čase od 9:00 do 12:00 hod. Klient nahlási zdravotnému personálu a na recepcii miesto, kde sa bude zdržiavať.

Návšteva musí byť ohlásená 1 deň vopred sociálnej pracovníčke.

Kontakt:
t.č.: 031/789 49 33
mobil: 0903/562 461

v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. v pracovné dni

  • Po každej návšteve bude zabezpečená dezinfekcia priestorov a kontaktných predmetov.
  • Prinesené veci a predmety klientom musia byť zabalené tak, aby sme mohli zabezpečiť dezinfekciu.

V Seredi, dňa 06.05.2022

Mgr. Milada Floriánová
riaditeľka

otvoriť galériu

Siedmy apríl  je svetovým dňom zdravia. Na besede organizovanej k tomuto dňu sa naši klienti dozvedeli nielen niečo nové o zdraví, ale mali možnosť zdravé dobroty aj ochutnať.

Zverejnené: 18.4.2022
otvoriť galériu

V tvorivej dielni „Drevená vareška“ sa znova vypekalo.

Zverejnené: 18.4.2022
otvoriť galériu

S veľkým elánom sa pustili naši klienti do jarnej úpravy okolia zariadenia.  Pohrabalo sa, pozametalo a už sa môžeme tešiť na jarné slnečné lúče.

Zverejnené: 18.4.2022
otvoriť galériu

Každý správny záhradkár vie, že je už najvyšší čas začať s prípravnými prácami, ak chceme mať tak pestrú úrodu. Naši klienti sa do prác pustili s veľkým elánom.  Pôdu porýľovali a pripravili na sadenie. 

Zverejnené: 4.3.2022

Pages