ŽIVOT V NAŠOM ZARIADENÍ

Vďaka úsiliu pani riaditeľky zariadenia Mgr. Milady Floriánovej sa uskutočnil 14.

Zverejnené: 28.9.2020

Prijímatelia sociálnych služieb sa opäť aktivizujú v menších skupinách v rámci nácviku pohybu, kde si v primeranej a individuálnej forme na jednotlivých oddeleniach v kolektíve precvičia časti tela,

Zverejnené: 28.9.2020

Prijímatelia sociálnych služieb nadväzujú a udržujú kontakt so svojimi blízkymi v rámci viacerých možností, na požiadavku klientky zo špecializovaného oddelenia sme k sviatku jej sestry, ktorá žije v

Zverejnené: 28.9.2020

Prijímatelia si hľadajú možnosti aktívneho a účelového využitia voľného času.

Zverejnené: 28.9.2020

Pages