Novinky

Klienti pred hlavnou budovou zariadenia

Mobilní i imobilní obyvatelia nášho zariadenia využili príjemný jesenný deň a pekné počasie na trávenie dňa mimo zariadenia a to  spoločnou prechádzkou v meste, pobytu v prírode.

Zverejnené: 9.11.2017
Klienti DD a DSS na mestskom cintoríne v Seredi

Aj tento rok si klienti v mesiaci november uctili pamiatku zosnulých a spoločne navštívili cintorín v Seredi, kde si pospomínali, pomodlili a zapálili sviečku pri spoločnom hrobe a kríži a aj tým vyjadrili pamiatku sv

Zverejnené: 9.11.2017
vystúpenie detí z materskej školy na Murgašovej ul. v Seredi

Október je spoločensky známy ako mesiac venovaný úcte k starším ľuďom. Naše zariadenie nie je výnimkou a pri tejto príležitosti sa konajú obohacujúce stretnutia, ktoré posilňujú vzájomné sociálne väzby.

Zverejnené: 15.10.2017

Pages