Novinky

Prijímatelia sociálnych služieb sa spoločne radovali z osláv ich jubileí.

Zverejnené: 14.8.2020

Prijímatelia sociálnych služieb sa spolupodielali na skrášľovaní okolia v zariadení. Estetickosť exteriéru pohladí oko i dušu.

Zverejnené: 14.8.2020

Vďaka angažovanosti pani riaditeľky zariadenia Mgr. Milady Floriánovej sa 18.06.

Zverejnené: 24.6.2020

Pages