ŽIVOT V NAŠOM ZARIADENÍ

Klienti nášho zariadenia sa 2.8.2021 zúčastnili vernisáže a koncertu pri príležitosti pamätného dňa genocídy Rómov počas holokaustu. Záštitu nad výstavou prevzal župan TTSK Jozef Viskupič.

Zverejnené: 12.8.2021

Modlitebné stretnutia zamerané na posilnenie a prehĺbenie viery sú pozitívnym impulzom pre veriacich klientov v našom zariadení.

Zverejnené: 12.8.2021

Letné dni klienti trávia aktívne a zapájajú sa do činností a zodpovedných úloh v starostlivosti o exteriér zariadenia.

Zverejnené: 12.8.2021

Aj takáto krása môže vzniknúť v kombinácii predstavivosti a šikovných rúk.  S našimi klientmi si spestrujeme svoje prostredie a tešíme sa, že táto originálna dekorácia zdobí náš areál.

Zverejnené: 12.8.2021

Pages