ŽIVOT V NAŠOM ZARIADENÍ

Mikuláš so svojimi pomocníkmi

Dňa 5.12.2018 zavítal do nášho zariadenia Mikuláš so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertami, ktorí začali svoj deň návštevou detičiek materskej školy na Murgašovej ulici.  Svojou prítomnosťou vyčarili úsmev na tvárach

Zverejnené: 11.12.2018
Klienti v tvorivých dielňach

Naši klienti sa v týždni pravidelne stretávajú v tvorivých dielňach, ktorých zámerom je ich sebarealizácia a využitie ich funkčného potenciálu. Venujú sa komunikácií, posilňovaniu a udržiavaniu pracovných zručností.

Zverejnené: 8.11.2018
Žiaci zo základnej školy cirkevnej

Pri príležitosti októbra, mesiaca úcty k starším, sa v našom zariadení konali vystúpenia viacerých vzácnych hostí. Po privítaní a príhovore našej p. riaditeľky Mgr.

Zverejnené: 29.10.2018
Spoločenský program v Kultúrnom dome v Seredi

Pri príležitosti októbra – Mesiaca úcty k starším pripravilo mesto Sereď v Dome Kultúry spoločenský program pre seniorov mesta.

Zverejnené: 23.10.2018

Pages