ŽIVOT V NAŠOM ZARIADENÍ

Oznam

Vážení príbuzní, milí priatelia

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a v záujme ochrany zdravia našich klientov od 22.09.2022 v našom zariadení platia nasledovné opatrenia:

 • Na základe rozhodnutia Krízového manažmentu zariadenia zo dňa 21.09.2022 sa prijalo nasledovné opatrenie:
  • každá návšteva, ktorá vstúpi do zariadenia sa musí preukázať negatívnym výsledkom na Covid-19 (antigénový test). V prípade, že návšteva nevie preukázať negatívny výsledok testu na Covid-19 je možné testovanie vykonať zdravotným personálom zariadenia
  • počas návštevy v zariadení je každý návštevník povinný používať FFP2 respirátor.
 • Klienti a zamestnanci zariadenia budú testovaní antigénovými testami na Covid-19 každý týždeň na základe Usmernenia pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s výskytom COVID – 19 z MPSVR SR až do odvolania.
 • Návštevy sa povoľujú denne od 09:00 hod. do 14:00 hod. v areáli zariadenia (oddychová zóna, lavičky na posedenie), v prípade nepriaznivého počasia vo vstupnej hale pri recepcii za prísnych epidemiologických opatrení a vyššie uvedených opatrení.
 • Dovolenky klientov sú povolené, pred odchodom do domáceho prostredia a taktiež pri návrate do zariadenia sú klienti testovaní antigénovými testami na Covid-19.
 • Dovolenky je potrebné individuálne dohodnúť so staničnou sestrou na tel. č. 0911 718 774 v čase od 13:00 do 15:00 hod.
 • Vychádzky klientov s rodinnými príslušníkmi sú neobmedzené. Je potrebné nahlásenie deň vopred.
 • Vychádzky klientov sú umožnené denne v čase od 9:00 do 12:00 hod. Klient nahlási zdravotnému personálu a na recepcii miesto, kde sa bude zdržiavať.

Návšteva musí byť ohlásená 1 deň vopred sociálnej pracovníčke.
Kontakt:
t.č.: 031/789 49 33
mobil: 0903/562 461
v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. v pracovné dni

 • Po každej návšteve bude zabezpečená dezinfekcia priestorov a kontaktných predmetov.
 • Prinesené veci a predmety klientom musia byť zabalené tak, aby sme mohli zabezpečiť dezinfekciu.

V Seredi,
dňa 22.09.2022

Mgr. Milada Floriánová
riaditeľka

otvoriť galériu

S veľkým elánom sa pustili naši klienti do jarnej úpravy okolia zariadenia.  Pohrabalo sa, pozametalo a už sa môžeme tešiť na jarné slnečné lúče.

Zverejnené: 18.4.2022
otvoriť galériu

Každý správny záhradkár vie, že je už najvyšší čas začať s prípravnými prácami, ak chceme mať tak pestrú úrodu. Naši klienti sa do prác pustili s veľkým elánom.  Pôdu porýľovali a pripravili na sadenie. 

Zverejnené: 4.3.2022
otvoriť galériu

Každý týždeň v pondelok sa schádza spevokol nášho zariadenia, ktorý sa teší, čím ďalej, tým väčšiemu záujmu a to nielen zo strany žien, ale aj zo strany mužov.

Zverejnené: 4.3.2022
otvoriť galériu

14. 2. 2022 sa v našom zariadení zišli klienti, aby oslávili deň Svätého Valentína. Najprv si pripomenuli príbeh sv. Valentína a ako tento sviatok vznikol. Zaspievali si rôzne piesne o láske.

Zverejnené: 25.2.2022

Pages