Novinky

Klienti sa zapojili do projektu z iniciatívy študentov Strednej Odbornej školy gastronómie, ktorého zámerom bolo upevňovanie sociálnych väzieb a posilňovanie medzigeneračných vzťahov.

Zverejnené: 8.4.2021

Klienti sa pravidelne venujú úprave okolia v rozsiahlom areáli zariadenia. Hrabanie, zametanie, zbieranie, úprava plôch je niekedy náročná, no naši klienti sa pripoja v rámci svojich schopností.

Zverejnené: 8.4.2021

Klienti v priebehu celého mesiaca pripravovali na tohtoročnú zeleninovú úrodu v skleníku. Je to proces, ktorý si vyžaduje systematickú a pravidelnú starostlivosť.

Zverejnené: 8.4.2021

Pages