Novinky

21.05.2020 sa uskutočnila spoločná brigáda v rozsiahlom areáli zariadenia.

Zverejnené: 29.5.2020

V jarných mesiacoch sa uskutočňovala pravidelná starostlivosť o skleník, kde sa klienti zapojili všestranným

Zverejnené: 29.5.2020

Po sprísnených opatreniach a nariadení sa museli prispôsobiť novým okolnostiam aj klienti zariadenia.

Zverejnené: 29.5.2020

Pages