ŽIVOT V NAŠOM ZARIADENÍ

Ďakujeme našim milým kamarátom zo školy Juraja Fándlyho a J.A. Komenského, ktorí darovali ručne vyrobené darčeky i rôznorodé pozornosti dekoratívneho i praktického charakteru.

Zverejnené: 16.7.2021

Pri príležitosti sviatku MDD sme pozdravili a obdarovali malých kamarátov zo školského klubu sladkými darčekmi na Základnej škole Jana Amosa Komenského.

Zverejnené: 16.7.2021

Pri príležitosti sviatku mesiaca lásky, reagovali žiaci školského klubu na základnej škole Jana Amosa Komenského na výzvu mesta Sereď s názvom“ Koľko lásky je vo vašim srdci?“ a spoločne pripravili krásne ručne vyrobe

Zverejnené: 16.7.2021

Naši klienti sa na základe individuálnych možností  systematicky a pravidelne starajú o udržanie a úpravu vonkajšieho prostredia zariadenia. Ich pričinením sa spoločne tešíme oku lahodiacemu pohľadu.

Zverejnené: 16.7.2021

Pages