ŽIVOT V NAŠOM ZARIADENÍ

Mikuláš v zariadení

Aj tento rok navštívil  naše zariadenie Mikuláš so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertmi. Hoci sa aktuálne konala rekonštrukcia podláh ani to nezastavilo túto štvoricu v plnení si svojej úlohy.

Zverejnené: 6.12.2016
Botanická záhrada

Dňa 26.

Zverejnené: 10.11.2016

Pages